• נועה פרבר

GDPR webinar with HRD- more info


תודה לכל מי שהשתתף בוובינר ושאל שאלות. שעה אחרי הוובינר ניפגשתי עם אחד היועצים המשפטיים שלנו לגביי שימוש בכלי סורסינג והוא נקט בגישה מחמירה יותר ממה שהצגתי בוובינר- לכן חשוב לי להדגיש (שוב) את הצורך בהתייעצות משפטית לגביי הכלים הספציפיים בהם אתם עושים שימוש ולגביי התהליכים אצלכם בחברה.

קישורים מהמצגת למראי מקום בהם אפשר למצוא חומרים רלוונטיים:

קישור לתקנות-

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Lawful basis- legitimate interest and consent

https://blog.firefishsoftware.com/whats-the-difference-between-consent-and-legitimate-interest-in-recruitment

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/legitimate-interests/

Recruiter guide for GDPR-

recruiter’s guide to GDPR compliance

https://resources.workable.com/tutorial/gdpr-compliance-guide-recruiting

Sensitive information in the GDPR-

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/special-category-data/

דוגמה לתהליך מיפוי מידע-


#GDPR

57 views

Recent Posts

See All